Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-01-09

Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego S.A.

Mrozowa 6

31-752 Kraków

NIP: 6780056030

www.pts.auto.pl

Osoba kontaktowa:

Jakub Oramus

tel: 123903206

e-mail: jakub.oramus@pts.auto.pl

Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego SA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PTS/W18/01/0001#3

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

W załącznikach draft umowy na sprzedaż produktów olejowo-smarnych i wykaz pojazdów wraz z dotychczas stosowanymi olejami.

Treść zapytania:


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na stałe dostawy olejów i środków smarnych w następujących asortymentach i ilościach (szacowanych na podstawie zużycia w 2017 roku).

OLEJE SILNIKOWE (dla silników z zapłonem samoczynnym i iskrowym):

1. Olej silnikowy SAE 15W-50, API: CF-4/CF/SJ, zapotrzebowanie ok.2000 l. rocznie, opakowania 1000 l., mieszalny z olejem Platinum Ultor Diesel 15W50,

2. Olej silnikowy SAE 15W-40, API : CG-4/SJ, ACEA: E3/ B3/ B2 /A3, zapotrzebowanie ok.500 l. rocznie, opakowania 60 l., mieszalny z olejem Platinum Ultor Plus 15W40,

3. Olej silnikowy SAE 10W-40, API: CI-4 ACEA: E6/E7, zapotrzebowanie ok. 500 l. rocznie, opakowania 205 l., mieszalny z Platinum Ultor Progress 10W40,

4. Olej silnikowy SAE 10W-40, API: CH-4/CG-4/CF-4/SL ACEA: E7, E4, zapotrzebowanie ok. 900 l. rocznie, opakowania 205 l., mieszalny z Ultor Master 10W40,

5. Olej silnikowy SAE 10W40, API: SL/SJ/CF, ACEA: A3/B3, zapotrzebowanie ok. 50 l. rocznie, opakowania 4,5 l., mieszalny z Platinum Classic Semisynthetic 10W40,

6. Olej silnikowy SAE 5W30, ACEA: C4, zapotrzebowanie ok. 600 l. rocznie, opakowania 60 l. mieszalny z Platinum MaxExpert C4 5W30,


OLEJE PRZEKŁADNIOWE (do przekładni manualnych i mechanizmów różnicowych; sprzedaż w procedurze zawieszonej akcyzy):

7. Olej przekładniowy SAE 85W140, API: GL-5, zapotrzebowanie ok. 200 l. rocznie, opakowania - 20 l., mieszalny z Hipol GL-5 85W140,

8. Olej przekładniowy SAE 80W90, API: GL-5, zapotrzebowanie ok. 80 l. rocznie, opakowania 20 l., mieszalny z Hipol GL-5 80W90,

9. Olej przekładniowy SAE 80W90, API: GL-4, zapotrzebowanie ok. 40 l. rocznie, opakowania 20 l., mieszalny z Hipol GL-4 80W90,

10. Olej przekładniowy, norma GM Dexron II D, zapotrzebowanie ok. 250 l. rocznie, opakowania 20 l., mieszalny z Hipol ATF IID,

11. Olej przekładniowy SAE 75W90, API: GL-5, zapotrzebowanie ok. 100 l. rocznie, opakowania 20 l., mieszalny z Platinum Gear SX 75W90,

12. Olej przekładniowy SAE 75W80, API: GL-4, zapotrzebowanie ok. 120 l. rocznie, opakowania 20 l., mieszalny z Platinum Gear SV 75W80,

13. Olej przekładniowy SAE 85W140, API: GL-5 (do maszyn budowlanych), zapotrzebowanie ok. 60 l.rocznie, opakowania 20 l., mieszalny z Platinum Gear LX 85W140,

14. Olej przekładniowy SAE 80W90, API: GL-5., zapotrzebowanie ok. 50 l . rocznie, opakowania 20 l., mieszalny z Platinum Gear GL-5 80W90,

15. Olej przekładniowy SAE 80W, API: GL-4, zapotrzebowanie ok. 20 l. rocznie, opakowania 20 l. mieszalny z Platinum Gear GL-4 80W,


OLEJE HYDRAULICZNE (do maszyn budowlanych i rolniczych):

16. Olej hydrauliczny typu Boxol-26, zapotrzebowanie ok. 300 l. rocznie, opakowania 205 l., mieszalny z BOXOL 26 z firmy Orlen Oil (sprzedaż w procedurze zawieszonej akcyzy),

17. Olej hydrauliczny typu HL-46, zapotrzebowania ok. 800 l. rocznie, opakowania 205 l., mieszalny z HYDROL L-HL 46 z firmy Orlen Oil.


OLEJE WIELOFUNKCYJNE (sprzedaż w procedurze zawieszonej akcyzy):

18. Olej wielofunkcyjny PTF SAE 10W, zapotrzebowanie ok. 1000 l., opakowania 205 l., mieszalny z Platinum Multi PTF 10W,

19. Olej wielofunkcyjny PTF SAE 30W, zapotrzebowanie ok. 50 l., opakowania 20 l., mieszalny z Platinum Multi PTF  30,


SMARY:

20. Smar typu ŁT 4S-3, zapotrzebowanie ok. 200 kg rocznie, opakowania 9 kg,

21. Smar typu STP, zapotrzebowanie ok. 40 kg rocznie, opakowania 9 kg,

22. Smar typu Greasen N-EP 00/000 z firmy Orlen Oil, ok. 60 kg, opakowania 9 kg,

23. Smar typu EP-23 z firmy Orlen Oil, zapotrzebowanie ok. 40 kg, opakowania 9 kg.


Informacje dodatkowe:

- dopuszcza się składanie ofert częściowych (na wyszczególnione części zapytania).

- dopuszcza się oferowanie produktów równoważnych o tych samych lub zbliżonych parametrach technicznych i przeznaczeniu, mieszalnych z olejami wyszczególnionymi powyżej,

- podane w treści zapytania ofertowego ilości olejów/smarów to szacowane roczne zapotrzebowanie na podstawie zużycia w roku 2017, PTS S.A. nie gwarantuje utrzymania tych poziomów w przyszłości,

- dla produktów dla których możliwa jest sprzedaż w procedurze zawieszonej akcyzy, należy podać cenę netto za litr bez akcyzy (oleje przekładniowe, wielofunkcyjne, Boxol 26).


Oferta powinna uwzględniać:

- dostawę do PTS S.A. (ul. Mrozowa 6, 31-752 Kraków) zamawianych towarów własnym transportem na koszt dostawcy,

- zaopatrzenia odbiorcy w aktualne karty charakterystyki  dla zamawianego asortymentu,

- bezpłatne doradztwo w zakresie właściwego doboru produktów oraz ustalenia optymalnych okresów ich wymiany dla pojazdów, maszyn i urządzeń zgłoszonych przez odbiorcę.

- odpowiedzialność  za deklarowaną jakość oferowanych produktów i właściwy ich dobór do zgłoszonych przez odbiorcę pojazdów/maszyn ( w razie wątpliwości co do jakości wykonanie analizy laboratoryjnej określonej ilości próbek produktów/rok na koszt dostawcy).

Oferta powinna zawierać:

- ceny jednostkowe netto (za litr lub kg) dla każdego asortymentu, wyliczone dla wskazanej i preferowanej przez PTS S.A. wielkości opakowań (podkreślona treść dla każdej pozycji w zapytaniu ). Dodatkowo proszę dodać do oferty załącznik zawierający ceny jednostkowe za litr/kg wyliczone dla pozostałych wielkości opakowań oferowanych przez Państwa firmę.

- czas realizacji dostawy od momentu złożenia zamówienia przez PTS S.A. (telefonicznie lub przez email),

- okres odroczonego terminu płatności (preferowany minimum 30 dni),

- termin ważności ofert (okres obowiązywania cen),

- ewentualne świadczenia dodatkowe w przypadku umowy długoterminowej (programy lojalnościowe itp.)


Kontakt do osoby prowadzącej postępowanie (w godz. 7.00-15.00):

Jakub Oramus - 735-911-273, @:  jakub.oramus@pts.auto.pl 

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Olej silnikowy SAE 15W-50, API: CF-4/CF/SJ 2000 litr - Czytaj
2. Olej silnikowy SAE 15W-40, API : CG-4/SJ, ACEA: E3/ B3/ B2 /A3 500 litr - Czytaj
3. Olej silnikowy SAE 10W-40, API: CI-4 ACEA: E6/E7 500 litr - Czytaj
4. Olej silnikowy SAE 10W-40, API: CH-4/CG-4/CF-4/SL ACEA: E7, E4 900 litr - Czytaj
5. Olej silnikowy SAE 10W40, API: SL/SJ/CF, ACEA: A3/B3 50 litr - Czytaj
6. Olej silnikowy SAE 5W30, ACEA: C4 600 litr - Czytaj
7. Olej przekładniowy SAE 85W140, API: GL-5 200 litr - Czytaj
8. Olej przekładniowy SAE 80W90, API: GL-5 80 litr - Czytaj
9. Olej przekładniowy SAE 80W90, API: GL-4 40 litr - Czytaj
10. Olej przekładniowy, norma GM Dexron II D 250 litr - Czytaj
11. Olej przekładniowy SAE 75W90, API: GL-5 100 litr - Czytaj
12. Olej przekładniowy SAE 75W80, API: GL-4 120 litr - Czytaj
13. Olej przekładniowy SAE 85W140, API: GL-5 (do maszyn budowlanych) 60 litr - Czytaj
14. Olej przekładniowy SAE 80W90, API: GL-5. 50 litr - Czytaj
15. Olej przekładniowy SAE 80W, API: GL-4 20 litr - Czytaj
16. Olej hydrauliczny typu Boxol-26 300 litr - Czytaj
17. Olej hydrauliczny typu HL-46 800 litr - Czytaj
18. Olej wielofunkcyjny PTF SAE 10W 1000 litr - Czytaj
19. Olej wielofunkcyjny PTF SAE 30W 50 litr - Czytaj
20. Smar typu ŁT 4S-3 200 kg - Czytaj
21. Smar typu STP 40 kg - Czytaj
22. Smar typu Greasen N-EP 00/000 60 kg - Czytaj
23. Sma typu EP-23 40 kg - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Koszt transportu: po stronie dostawcy
  2. Termin płatności: 30 dni
  3. Miejsce dostawy: siedziba

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Firma zastrzega sobie prawo:
I. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
II. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
III. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
IV. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
V. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

Oferty na zapytania w formie aukcji ofertowych przyjmujemy tylko za pośrednictwem platformy zakupowej.
Proszę o złożenie swojej oferty w ten sposób.
Rozpatrujemy wyłącznie oferty złożone przez platformę zakupową grupy Cognor.

Rozwiązywanie problemów z logowaniem i rejestracją firmy pod nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Oleje silnikowe, przekładniowe, hydrauliczne, wielofounkcyjne i smary."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...