Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-01-10

Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego S.A.

Mrozowa 6

31-752 Kraków

NIP: 6780056030

www.pts.auto.pl

Osoba kontaktowa:

Jakub Oramus

tel: 123903206

e-mail: jakub.oramus@pts.auto.pl

Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego SA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PTS/W18/01/0005

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty na wycenę środków trwałych (ruchomości) Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego S.A., stanowiących składniki grup 3-8 KŚT. Ilość i wartość bilansowa (netto) na dzień 30.11.2017 r. środków trwałych w poszczególnych grupach KŚT wynosi:


 •         3: 1 szt/0 zł
 •         4: 58 szt w tym 3 szt w leasingu/56 tys.zł w tym 40 tys.zł w leasingu
 •         5: 45 szt w tym 4 szt w leasingu/840 tys.zł w tym 768 tys.zł w leasingu
 •         6: 54 szt/56 tys.zł
 •         7: 126 szt w tym 38 szt w leasingu/4.101 tys.zł w tym 3.569 tys.zł w leasingu
 •         8: 23 szt/4 tys.zł

Oferowana usługa ma zapewniać rzetelną i obiektywną wycenę w/w środków trwałych Spółki, a złożona oferta powinna być:

 • wykonana przez uprawnionego rzeczoznawcę w terminie do 14 dni od momentu wyboru oferty/podpisania umowy,
 • precyzować okres obowiązywania oferty od momentu jej złożenia (preferowane min. 90 dni)

Wszystkie ŚT, za wyjątkiem dwóch maszyn budowlanych (ładowarka i koparka obecnie realizują kontrakt w Częstochowie), znajdują się w Krakowie w siedzibie Spółki lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Oczywiście proszę uwzględnić fakt, że część z pojazdów realizuje przewozy krajowe i zagraniczne, ale nawet te dostępne są zazwyczaj w siedzibie Spółki wieczorem lub w weekendy.

Osobą do kontaktu w sprawach merytorycznych jest p.Tomasz Bogucki, Członek Zarządu  PTS S.A., tel kom.606-836-408 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00, w sprawach dot. platformy Logintrade p.Jakub Oramus- 735-911-273

Warunki:

1. Termin realizacji - do 14 dni od momentu podpisania umowy.
2. Wycena akcji musi być wykonana przez uprawnionego rzeczoznawcę,
3. Termin płatności - 30 dni od wystawienia faktury.


Firma zastrzega sobie prawo:
I. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
II. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
III. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
IV. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
V. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

Oferty na zapytania w formie aukcji ofertowych przyjmujemy tylko za pośrednictwem platformy zakupowej.
Proszę o złożenie swojej oferty w ten sposób.
Rozpatrujemy wyłącznie oferty złożone przez platformę zakupową grupy Cognor.

Rozwiązywanie problemów z logowaniem i rejestracją firmy pod nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wycena środków trwałych (ruchomości) Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego S.A. 1 komplet - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

 1. Termin płatności: 30 dni
 2. Miejsce dostawy: siedziba
 3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

 1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Firma zastrzega sobie prawo:
I. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
II. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
III. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
IV. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
V. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

Oferty na zapytania w formie aukcji ofertowych przyjmujemy tylko za pośrednictwem platformy zakupowej.
Proszę o złożenie swojej oferty w ten sposób.
Rozpatrujemy wyłącznie oferty złożone przez platformę zakupową grupy Cognor.

Rozwiązywanie problemów z logowaniem i rejestracją firmy pod nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wycena środków trwałych (ruchomości) Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego S.A."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...