Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-01-10

COGNOR S.A. oddział Ferrostal Łabędy Gliwice

NIP: 1181234296

Osoba kontaktowa:

Konrad Kostecki

tel: 510 223 218

e-mail: kkostecki@ferrostal.com.pl

Cognor SA oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach

ZAPYTANIE OFERTOWE NR F/W18/01/0027

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Proszę o przedstawienie oferty na dostawę do Gliwic poniższych przepustnic z osprzętem:

1. PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA DN450 PN16 Z PRZEKŁADNIĄ I POKRĘTŁEM [Przepustnica typu wafer, manszeta EPDM, korpus żeliwny, dysk ze stali nierdz.] - 1 szt.

2. PRZEPUSTNICA DN300 PN16 [Przepustnica typu wafer, manszeta EPDM, korpus żeliwny, dysk ze stali nierdzewnej, wraz z przekładnią i pokrętłem] - 1 szt.

3. PRZEPUSTNICA DN 200 [Przepustnica dwukołnierzowa DN200 PN16 z przekładnią i pokrętłem, uszcz. EPDM, korpus żeliwny, dysk ze stali nierdzewnej] - 2 szt.

4. PRZEPUSTNICA DWUKOŁNIERZOWA DN150 PN16 Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM, ROZDZIELACZEM I WYŁĄCZNIKAMI KRAŃC [korpus żeliwny, dysk ze stali nierdzewnej, manszeta EPDM, napęd pneumatyczny dwustronnego działania, ciśnienie spr. pow. 6bar, rozdzielacz monostabilny 5/2 (zawór normalnie otwarty) 24V DC, sygnalizacja położenia dla otwarcia i zamknięcia (2 strony)] - 1 szt.

5. PRZEPUSTNICA DN 80 MIĘDZYKOŁ. [Przepustnica typu wafer, DN80 PN16, dysk nierdzewny, korpus żeliwny, EPDM, z napędem pneumatycznym dwustronnego działania (ciś. spr. pow. max 6bar), rozdzielaczem bistabilnym 5/2 24V DC i wyłącznikami krańcowymi z dwoma pozycjami (otwarta i zamknięta)] - 8 szt.

6. Przepustnica DN 50 serce nierdzewne [Przepustnica typu wafer, DN50 PN16, dysk nierdzewny, korpus żeliwny, EPDM, z napędem pneumatycznym dwustronnego działania (ciś. spr. pow. max 6bar), rozdzielaczem bistabilnym 5/2 24V DC i wyłącznikami krańcowymi z dwoma pozycjami (otwarta i zamknięta) - 4 szt.

7. Przepustnica typu wafer, DN40 PN16, dysk nierdzewny, korpus żeliwny, EPDM, z napędem pneumatycznym dwustronnego działania (ciś. spr. pow. max 6bar), rozdzielaczem bistabilnym 5/2 24V DC i wyłącznikami krańcowymi z dwoma pozycjami (otwarta i zamknięta) - 2 szt.


UWAGA!

1. MOŻNA SKŁADAĆ OFERTY NA WYBRANE PRZEPUSTNICE,

2. OCZEKIWANY TERMIN DOSTAWY: CZERWIEC 2018,

3. SKŁADAJĄC OFERTĘ, PROSZĘ O OBOWIĄZKOWE PODPIĘCIE/DODANIE NA PLATFORMIE LUB WYSŁANIE MAILEM:

   A) PEŁNEJ OFERTY NA PAPIERZE FIRMOWYM, Z PODANIEM PEŁNYCH OZNACZEŃ I PRODUCENTÓW DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH PRZEPUSTNIC, NAPĘDÓW, ROZDZIELACZY,

   B) WSZYSTKICH KART TECHNICZNYCH/KATALOGOWYCH DLA WSZYSTKICH OFEROWANYCH PRZEPUSTNIC, NAPĘDÓW, ROZDZIELACZY.


Osoba kontaktowa w sprawach technicznych – pan Marcin Kozłowski, tel. 508-032-679

Koszty dostawy muszą być zawarte w cenie towaru - DAP Gliwice.


Z poważaniem

Konrad Kostecki

Tel. 510-223-218

Email kkostecki@ferrostal.com.pl

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. PRZEPUSTNICA MIĘDZYKOŁNIERZOWA DN450 PN16 Z PRZEKŁADNIĄ I POKRĘTŁEM [Przepustnica typu wafer, manszeta EPDM, korpus żeliwny, dysk ze stali nierdz.] 1 szt. - Czytaj
2. PRZEPUSTNICA DN300 PN16 [Przepustnica typu wafer, manszeta EPDM, korpus żeliwny, dysk ze stali nierdzewmej, wraz z przekładnią i pokrętłem] 1 szt. - Czytaj
3. PRZEPUSTNICA DN 200 [Przepustnica dwukołnierzowa DN200 PN16 z przekładnią i pokrętłem, uszcz. EPDM, korpus żeliwny, dysk ze stali nierdzewnej] 2 szt. - Czytaj
4. PRZEPUSTNICA DWUKOŁNIERZOWA DN150 PN16 Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM, ROZDZIELACZEM I WYŁĄCZNIKAMI KRAŃC [korpus żeliwny, dysk ze stali nierdzewnej, manszeta EPDM, napęd pneumatyczny dwustronnego działania, ciśnienie spr. pow. 6bar, rozdzielacz monostabilny 5/2 (zawór normalnie otwarty) 24V DC, sygnalizacja położenia dla otwarcia i zamknięcia (2 strony) 1 szt. - Czytaj
5. PRZEPUSTNICA DN 80 MIĘDZYKOŁ. [Przepustnica typu wafer, DN80 PN16, dysk nierdzewny, korpus żeliwny, EPDM, z napędem pneumatycznym dwustronnego działania (ciś. spr. pow. max 6bar), rozdzielaczem bistabilnym 5/2 24V DC i wyłącznikami krańcowymi z dwoma pozycjami (otwarta i zamknięta)] 8 szt. - Czytaj
6. Przepustnica DN 50 serce nierdzewne [Przepustnica typu wafer, DN50 PN16, dysk nierdzewny, korpus żeliwny, EPDM, z napędem pneumatycznym dwustronnego działania (ciś. spr. pow. max 6bar), rozdzielaczem bistabilnym 5/2 24V DC i wyłącznikami krańcowymi z dwoma pozycjami (otwarta i zamknięta)] 4 szt. - Czytaj
7. Przepustnica typu wafer, DN40 PN16, dysk nierdzewny, korpus żeliwny, EPDM, z napędem pneumatycznym dwustronnego działania (ciś. spr. pow. max 6bar), rozdzielaczem bistabilnym 5/2 24V DC i wyłącznikami krańcowymi z dwoma pozycjami (otwarta i zamknięta) 2 szt. - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

Kryteria oceny oferty

  1. Termin płatności - 10%
  2. Termin dostawy - 10%
  3. Cena - 80%

Dodatkowe warunki formalne:

Firma zastrzega sobie prawo:
1. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
2. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
3. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
4. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
5. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

Preferowane warunki płatności 45 dni.

Dostawa DAP Gliwice - KOSZTY TRANSPORTU MUSZĄ BYĆ ZAWARTE W CENIE TOWARU

Wymagana gwarancja 12 miesięcy

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego " dostawa przepustnic do Gliwic [DN: 40/50/80/150/200/300/450, razem 19 szt.] "

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...