Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-01-11

Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego S.A.

Mrozowa 6

31-752 Kraków

NIP: 6780056030

www.pts.auto.pl

Osoba kontaktowa:

Jakub Oramus

tel: 123903206

e-mail: jakub.oramus@pts.auto.pl

Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego SA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PTS/W18/01/0006

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

 Szanowni Państwo,

 Prosimy  o złożenie oferty cenowej na :

1- kostka brukowa behaton szary 6 cm, w ilości: 220 m2/rok,

2- kostka brukowa behaton szary 8 cm, w ilości: 220 m2/rok,

3- kostka brukowa behaton szary 10 cm, w ilości: 600 m2/rok,

4- płyta chodnikowa szara 50x50x7 cm, w ilości: 210 szt./rok,

5- krawężnik drogowy szary 15x30x100 cm, w ilości: 220 szt./rok,

6- obrzeża trawnikowe szare 6x20x100 cm, w ilości 220 szt./rok,

7- obrzeża trawnikowe szare 8x30x100 cm, w ilości 220 szt./rok,

8- PŁYTA-ZIELONY PARKING, w ilości 220 szt./rok.


Dostawy lub odbiory odbywałyby się sukcesywne w trakcie prac budowlanych w 2018 roku, pojedynczy odbiór ok. 20 ton.

PTS S.A. nie gwarantuje odbiorów w podanych ilościach, jest to planowany odbiór na podstawie zamówień z poprzednich lat.


Proszę o złożenie oferty w dwóch wariantach:

1- z dostawą do PTS formuła cenowa DAP,
2- odbiór własny, załadunek po stronie oferenta, formuła cenowa EXW.


 Oferta powinna zawierać:

- informację o rodzaju i pochodzeniu towaru,
- atesty (dokumenty dopuszczające wyroby do obrotu i ogólnego stosowania w budownictwie),
- termin (czas) dostawy do PTS w Krakowie lub w promieniu 10 km od siedziby firmy - od momentu zgłoszenia telefonicznego,
- w przypadku wariantu 2  miejsce odbioru i godz. załadunku.Do formularza proszę wpisać cenę netto z transportem oraz bez transportu.

Osobą do kontaktu w temacie towaru jest Pan Artur Kuc, tel. 604-957-313, w dniach pn-pt, godz. 6.00-14.00. 

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Kostka brukowa behaton szary 6 cm z transportem 1 m2 - Czytaj
2. Kostka brukowa behaton szary 6 cm bez transportu 1 m2 - Czytaj
3. Kostka brukowa behaton szary 8 cm z transportem 1 m2 - Czytaj
4. Kostka brukowa behaton szary 8 cm bez transportu 1 m2 - Czytaj
5. Kostka brukowa behaton szary 10 cm z transportem 1 m2 - Czytaj
6. Kostka brukowa behaton szary 10 cm bez transportu 1 m2 - Czytaj
7. Płyta chodnikowa szara 50x50x7 cm z transportem 1 szt. - Czytaj
8. Płyta chodnikowa szara 50x50x7 cm bez transportu 1 szt. - Czytaj
9. Krawężnik drogowy szary 15x30x100 cm z transportem 1 szt. - Czytaj
10. Krawężnik drogowy szary 15x30x100 cm bez transportu 1 szt. - Czytaj
11. Obrzeża trawnikowe szare 6x20x100 cm z transportem 1 szt. - Czytaj
12. Obrzeża trawnikowe szare 6x20x100 cm bez transportu 1 szt. - Czytaj
13. Obrzeża trawnikowe szare 8x30x100 cm z transportem 1 szt. - Czytaj
14. Obrzeża trawnikowe szare 8x30x100 cm bez transportu 1 szt. - Czytaj
15. PŁYTA-ZIELONY PARKING z transportem 1 szt. - Czytaj
16. PŁYTA-ZIELONY PARKING bez transportu 1 szt. - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Firma zastrzega sobie prawo:
I. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
II. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
III. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
IV. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
V. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

Oferty na zapytania w formie aukcji ofertowych przyjmujemy tylko za pośrednictwem platformy zakupowej.
Proszę o złożenie swojej oferty w ten sposób.
Rozpatrujemy wyłącznie oferty złożone przez platformę zakupową grupy Cognor.

Rozwiązywanie problemów z logowaniem i rejestracją firmy pod nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Betonowa galanteria drogowa - 2018"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...