Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-01-11

Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego S.A.

Mrozowa 6

31-752 Kraków

NIP: 6780056030

www.pts.auto.pl

Osoba kontaktowa:

Jakub Oramus

tel: 123903206

e-mail: jakub.oramus@pts.auto.pl

Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego SA

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PTS/W18/01/0007

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:


 Szanowni Państwo,

 proszę o przedstawienie oferty cenowej na :

1- znaki drogowe ostrzegawcze, małe - 750 mm typu A z folią odblaskową I klasy, w ilości około 60 szt./rok,

2- znaki drogowe zakazu, małe - 600 mm typu B z folią odblaskową I klasy, w ilości około 180 szt./rok,

3- znaki drogowe nakazu, małe - 600 mm typu C z folią odblaskową I klasy, w ilości około 40 szt./rok,

4- znaki drogowe na przejazdy kolejowe, typu G3 i G4, w ilości około 40 szt./rok,

5- SŁUPEK DO ZNAKÓW, w ilości około 250 szt./rok,

6- ZNAK DROGOWY D, w ilości około 120 szt./rok,

7- TABLICA DROGOWA, w ilości około 120 szt./rok,

8- UCHWYT UNIWERSALNY, w ilości około 400 szt./rok,

9- PODSTAWA ZNAKU, w ilości około 100 szt./rok,

10- TABLICA INFORMACYJNA, w ilości około 30 szt./rok,

11- LUSTRO DROGOWE, w ilości około 10 szt./rok,

12- PACHOŁEK DROGOWY,w ilości około 30 szt./rok.


 Proszę o złożenie oferty w dwóch wariantach:

1- z dostawą do PTS formuła cenowa DAP,
2- odbiór własny, załadunek po stronie oferenta, formuła cenowa EXW.


 Oferta powinna zawierać:

- cenę netto z dostawą do PTS,
- cenę netto z odbiorem własnym samochodami PTS-u,
- atesty,
- termin (czas) dostawy do PTS w Krakowie,

Dostawy i odbiory odbywałyby się sukcesywne  wg zapotrzebowania w ciągu 2018 roku w zależności od wykonywanych prac. (PTS nie gwarantuje odbiorów w podanych ilościach, to szacowane zapotrzebowanie na podstawie zamówień z poprzednich lat).

Szczegóły dotyczące znaków drogowych wyjaśni Artur Kuc, tel. 604-957-313, w dniach pn-pt, godz. 6.00-14.00.


 

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Znaki drogowe ostrzegawcze małe 750mm - typu A z dostawą 1 szt. - Czytaj
2. Znaki drogowe zakazu małe 600mm - typu B z dostawą 1 szt. - Czytaj
3. Znaki drogowe nakazu małe 600mm - typu C z dostawą 1 szt. - Czytaj
4. Znaki drogowe na przejazdy kolejowe typu G3 i G4 z dostawą 1 szt. - Czytaj
5. Znaki drogowe ostrzegawcze małe 750mm - typu A z odb. własnym 1 szt. - Czytaj
6. Znaki drogowe zakazu małe 600mm - typu B z odb. własnym 1 szt. - Czytaj
7. Znaki drogowe nakazu małe 600mm - typu C z odb. własnym 1 szt. - Czytaj
8. Znaki drogowe na przejazdy kolejowe typu G3 i G4 z odb. własnym 1 szt. - Czytaj
9. SŁUPEK DO ZNAKÓW z dostawą 1 szt. - Czytaj
10. SŁUPEK DO ZNAKÓW z odb. własnym 1 szt. - Czytaj
11. ZNAK DROGOWY D z dostawą 1 szt. - Czytaj
12. ZNAK DROGOWY D z odb. własnym 1 szt. - Czytaj
13. TABLICA DROGOWA z dostawą 1 szt. - Czytaj
14. TABLICA DROGOWA z odb. własnym 1 szt. - Czytaj
15. UCHWYT UNIWERSALNY z dostawą 1 szt. - Czytaj
16. UCHWYT UNIWERSALNY z odb. własnym 1 szt. - Czytaj
17. PODSTAWA ZNAKU z dostawą 1 szt. - Czytaj
18. PODSTAWA ZNAKU z odb. własnym 1 szt. - Czytaj
19. TABLICA INFORMACYJNA z dostawą 1 szt. - Czytaj
20. TABLICA INFORMACYJNA z odb. własnym 1 szt. - Czytaj
21. LUSTRO DROGOWE z dostawą 1 szt. - Czytaj
22. LUSTRO DROGOWE z odb. własnym 1 szt. - Czytaj
23. PACHOŁEK DROGOWY z dostawą 1 szt. - Czytaj
24. PACHOŁEK DROGOWY z odb. własnym 1 szt. - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Firma zastrzega sobie prawo:
I. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
II. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
III. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
IV. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
V. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

Oferty na zapytania w formie aukcji ofertowych przyjmujemy tylko za pośrednictwem platformy zakupowej.
Proszę o złożenie swojej oferty w ten sposób.
Rozpatrujemy wyłącznie oferty złożone przez platformę zakupową grupy Cognor.

Rozwiązywanie problemów z logowaniem i rejestracją firmy pod nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Znaki drogowe ostrzegawcze, zakazu, nakazu, kolejowe - 2018"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...