Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-01-17

Cognor Spółka Akcyjna Oddział HSJ w Stalowej Woli

Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 1181234296

Osoba kontaktowa:

Ireneusz Zych

tel: 0

e-mail: izych@hsjsa.pl

Cognor SA oddział HSJ w Stalowej Woli

ZAPYTANIE OFERTOWE NR H/W18/01/0087#1

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Wprowadzenie , nowej pozycji.

Treść zapytania:

Zakład Walcownia HW , Huty Stali Jakościowych w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie:
1.Pomiarów geodezyjnych suwnic: W1a , W8a , W8d , W8c - operat pomiarowy. (UWAGA - możliwe rozszerzenie zakresu pomiarów na kolejne suwnice)

2.Ustawienie kół suwnic wg przekazanych wyników pomiarów.
Zamawiający posiada dokumentację UDT i konstrukcyjną suwnic do wglądu podczas wizji lokalnej.
Termin realizacji II 2018r. wg uzgodnień z Zamawiającym.
Transport po stronie Wykonawcy.
Preferowany termin płatności - 60 dni.
Informacje dodatkowe:
Mistrza d/s suwnic - 508 032 781
Tel. kontaktowy 510 223 283 , mail - izych@hsjsa.pl

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie pomiarów geodezyjnych geometriii ustawienia kół jazdy mostów suwnic transportowych w Zakładzie Walcownia , oznaczenie wewnetrzne W1a , W8a,W8c,W8d 1 komplet - Czytaj
2. Ustawienie kół jezdy mostem wg pomiarów geodezyjnych. 1 komplet - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

Firma zastrzega sobie prawo:

 

          I.      nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,

         II.      unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,

        III.      zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,

      IV.      zmiany czasu  prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,

       V.      zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.  

The Company reserves the right:

I  not inform providers about the course of shares bid,

II. cancellation of shares bid without giving any reasons,

III. changes in conditions and the size of the share offer,

IV. changing the time of the negotiation, handling of tenders without giving any reasons,

V. contract made in connection with the offer of just under a separate contract.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie pomiarów geodezyjnych suwnicy dla Zakładu Walcownia HW."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakup

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...