Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-01-19

COGNOR S.A. oddział Ferrostal Łabędy Gliwice

NIP: 1181234296

Osoba kontaktowa:

Konrad Kostecki

tel: 510 223 218

e-mail: kkostecki@ferrostal.com.pl

Cognor SA oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach

ZAPYTANIE OFERTOWE NR F/W18/01/0031#1

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zmian (aktualizacja):

Uwaga!
zostały dodane zdjęcia układu w którym zostaną zamontowane kable grzewcze.
Z Poważaniem
Konrad Kostecki

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,
 

Proszę o przedstawienie oferty cenowo terminowej na wykonanie nw usługi na terenie stalowni w Gliwicach:

1. Montaż kabla grzewczego oraz izolacji termicznej na odczepach rurociągów wody przemysłowej w rejonie LHF i EAF i COS. Średnica rurociągów 2" (DN50), Łączna długość o raz miejsca montażu do wglądu podczas wizji lokalnej. Instalacja grzewcza powinna posiadać własne sterowanie - 1 kpl.

W przypadku pytań technicznych oraz umówienia terminu wizji lokalnej, proszę o kontakt z panem: MARCIN KOZŁOWSKI, tel. 508 032 679.

ZDJĘCIA UKŁADU RUROCIĄGÓW ZOSTAŁY DODANE W ZAŁĄCZNIKACH. 

Składając ofertę proszę o podanie:

- terminu realizacji od dnia zamówienia usługi

- terminu płatności

- terminu gwarancji

- pozostałych czynników które mogą mieć wpływ na realizację zadania.


Z poważaniem

Konrad Kostecki

tel. 510 223 218

kkostecki@ferrostal.com.pl


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Montaż kabla grzewczego oraz izolacji termicznej na odczepach rurociągów wody przemysłowej w rejonie LHF i EAF i COS. Średnica rurociągów 2" (DN50), Łączna długość o raz miejsca montażu do wglądu podczas wizji lokalnej. Instalacja grzewcza powinna posiadać własne sterowanie. 1 komplet - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

Dostawa towaru do zakładu: koszt po stronie dostawcy.
Preferowany termin płatności : 45 dni.

Firma zastrzega sobie prawo:

1. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
2. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
3. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
4. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
5. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "15502 / usługa - montaż kabla grzewczego w Gliwicach"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakup

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...