Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-10-09

Cognor Spółka Akcyjna Oddział HSJ w Stalowej Woli

Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 1181234296

Osoba kontaktowa:

Ireneusz Zych

tel: 0

e-mail: izych@hsjsa.pl

Cognor SA oddział HSJ w Stalowej Woli

ZAPYTANIE OFERTOWE NR H/W18/10/0071

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Zakład Walcownia HW , Huty Stali Jakościowych  , zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu
Pieca grzewczego nr 203 wg zał. OPISU  PRZED REMONTOWEGO
HW z 24.07.2018r. Zamówienie może być zwiększone o remont Pieców nr 200 i nr 201 w 2019r.

Optymalnie oferta powinna obejmować remont Pieca i AKP.

Materiały podstawowe zabezpiecza Zamawiający , do remontu AKP - Wykonawca

Uwaga ogólna: - rodzaje i gatunki materiałów do uzgodnienia z Zamawiającym.
Przed złożeniem oferty zasadna jest wizja lokalna po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z  HW-UR ,
tel. kontaktowy.: 510 223 283 , 510 223 280 , mail: izych @hsjsa.pl
Zamawiający przedstawi Oferentowi posiadaną dokumentację pieca i udzieli wszelkiej możliwej pomocy przy opracowaniu oferty.
Termin remontu -  IV kw. br. szczegółowy termin zostanie wzajemnie uzgodniony -  z uwzględnieniem studzenia , suszenia i wygrzewu po remoncie wg wykresu
opracowanego przez Wykonanwcę , akceptowanego przez Zamawiającego jako zał. do Protokołu Odbioru
W ofercie prosimy zadeklarować czasokres gwarancji na wykonane prace- minimum 12 m-cy.
Preferowany termin płatności - 60 dni.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Remont średni Pieca grzewczego obr. cieplnej , nr 203 1 komplet - piece oc nr 203.pdf
Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Referencje - 10%
  2. Doświadczenie - 10%
  3. Cena - 80%

Dodatkowe warunki formalne:

Firma zastrzega sobie prawo:

 

          I.      nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,

         II.      unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,

        III.      zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,

      IV.      zmiany czasu  prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,

       V.      zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.  

The Company reserves the right:

I  not inform providers about the course of shares bid,

II. cancellation of shares bid without giving any reasons,

III. changes in conditions and the size of the share offer,

IV. changing the time of the negotiation, handling of tenders without giving any reasons,

V. contract made in connection with the offer of just under a separate contract.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Remont średni Pieca grzewczego nr 203 , Zakładu Walcownia HW , COGNOR S.A. Oddział Huta Stali Jakościowych w Stalowej Woli."

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...