Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-10-10

Cognor S.A. oddział PTS w Krakowie

Mrozowa 6

31-752 Kraków

NIP: 1181234296

www.pts.auto.pl

Osoba kontaktowa:

Jakub Oramus

tel: 123903206

e-mail: jakub.oramus@pts.auto.pl

Cognor S.A. oddział PTS w Krakowie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PTS/W18/10/0001#1

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:


    Szanowni Państwo,

Proszę o przedstawienie oferty cenowej na:

- płyn do spryskiwaczy zimowy (do -22*C), w opakowaniach 5 litrowych - w dwóch wariantach:

a) zawierający do 3 % metanolu,

b) nie zawierający metanolu.

Płyn do spryskiwaczy byłby odbierany sukcesywnie w ciągu 2018/2019 r. w zależności od potrzeb, wybór rodzaju płynu (z lub bez metanolu) zostanie dokonany po analizie wszystkich ofert.


   Minimalne zamówienie to jedna paleta (ok. 120 sztuk)

Roczne zapotrzebowanie wynosi ok. 2500 l. (podano na podstawie zużycia zeszłorocznego, PTS nie gwarantuje utrzymania tych ilości w sezonie 2018/2019 r.).


Oferta powinna zawierać:

- cenę netto z dostawą do PTS w Krakowie,
- podanie dokładnej nazwy i karty charakterystyki (w ramach producenta),
- termin (czas) dostawy do PTS od zgłoszenia telefonicznego,
- warunki płatności: preferowany przelew 30 dni.


Cena netto musi uwzględniać transport do siedziby PTS w Krakowie.

 
   Osoba kontaktowa (poniedziałek - piątek, godz. 7:00-15:00) - Jakub Oramus 735-911-273.

 

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Płyn do spryskiwaczy zimowy - op. 5 l. (zawierający do 3% metanolu) 480 szt. - Czytaj
2. Płyn do spryskiwaczy zimowy - op. 5 l. (nie zawierający metanolu) 480 szt. - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Firma zastrzega sobie prawo:
I. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
II. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
III. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
IV. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
V. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

Oferty na zapytania w formie aukcji ofertowych przyjmujemy tylko za pośrednictwem platformy zakupowej.
Proszę o złożenie swojej oferty w ten sposób.
Rozpatrujemy wyłącznie oferty złożone przez platformę zakupową grupy Cognor.

Rozwiązywanie problemów z logowaniem i rejestracją firmy pod nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net