Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-10-10

COGNOR S.A. oddział Ferrostal Łabędy Gliwice

NIP: 1181234296

Osoba kontaktowa:

Konrad Kostecki

tel: 510 223 218

e-mail: kkostecki@ferrostal.com.pl

Cognor SA oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach

ZAPYTANIE OFERTOWE NR F/W18/10/0034

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Proszę o złożenie oferty na wykonanie poniższej usługi w Gliwicach, zgodnie z podanym zakresem:


Prace budowlano-dekarskie - Obiekt - budynek Laboratorium
Zakres prac:

1. Przeprowadzenie naprawy poprzez wymianę pokrycia dachowego wykonanego z papy termozgrzewalnej
Wysokość dachu : 12, 1 m
Dwuspadowy -załączono zdjęcia rys.
Powierzchnia dachu z wywietrznikami: 682m2; 527m2 -warsztat.

2. Konserwacja cokołów - izolacja, obróbka blacharska montaż nowych blach ocynk. 120mb x szer. 1m; oraz wywietrzników (wykonanie i montaż dodatkowych stożków blaszanych 10szt.
Wykonanie żaluzji wywietrznika wyrzutni powietrza. Wysokość 1000 mm szerokość 1000mm x 1000mm z nowym daszkiem stalowym. Naprawa podestu z blachy łezkowej -usunięcie korozji, konserwacja, doszczelnienie.

3. Wymiana rynien i rur spustowych (rozmiar 125) z wymianą wieszaków.
Strona wschodnia 80m rynien z łącznikiem w części środkowej (zmiana wysokości posadowienia rynny), 4 punkty rur spustowych pionowych (ok. 40m rur)
Strona zachodnia 80m rynien. 3 punkty rur spustowych (ok 30m rur)
Rynny, rury wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.

4. Naprawa gzymsów w miejscach ubytków (wykruszeń). Uszkodzenia na długości około 10m.

5. Wymiana pustaków szklanych w w fasadzie - wynikowo.

6. Naprawa murka fundamentowego schodów zewnętrznych (rejon ścianki oporowej przy zejściu do piwnic oraz wejścia do budynku). Naprawa stopni schodowych - przyklejenie luźnych kafli.

7. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentu budynku laboratorium od strony wschodniej oraz zachodniej.

8. Naprawa murka wnęki do drzwi zewnętrznych transformatora, wykonanie tylnku deramicznego od wewnętrznej strony oraz izolacja ścian od zewnątrz poprzez odsłonięcie fundamentów, zabezpieczenie przeciw nasiąkaniu ścian oraz zasypaniu fundamentów.


 OSOBA KONTAKTOWA W SPRAWACH TECHNICZNYCH ORAZ OGLĘDZIN: PAN ANDRZEJ BYTOMSKI, TEL. 508-032-834.

 Zdjęcia i rzuty budynku są dostępne w załącznikach.

Składając ofertę proszę podać:
- termin płatności,
- termin gwarancji
- termin realizacji: sprawa pilna - w zależności od pogody realizacja przed sezonem zimowym!

 
Z poważaniem

Konrad Kostecki

Tel. 510-223-218

e-mail: kkostecki@ferrostal.com.pl

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. remont budowlano-dekarski budynku Laboratorium w Gliwicach, zgodnie z treścią zapytania 1 komplet - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

Kryteria oceny oferty

  1. Gwarancja - 10%
  2. Termin realizacji - 10%
  3. Termin płatności - 10%
  4. Cena - 70%

Dodatkowe warunki formalne:

Firma zastrzega sobie prawo:
1. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
2. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
3. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
4. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
5. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

Preferowane warunki płatności 45 dni.

Preferowane warunki dostawy DAP Gliwice / po stronie sprzedającego/.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "34804 / remont budowlano-dekarski budynku Laboratorium w Gliwicach"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...