Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-10-10

COGNOR S.A. oddział Ferrostal Łabędy Gliwice

NIP: 1181234296

Osoba kontaktowa:

Konrad Kostecki

tel: 510 223 218

e-mail: kkostecki@ferrostal.com.pl

Cognor SA oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach

ZAPYTANIE OFERTOWE NR F/W18/10/0036

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Dzień dobry,


Proszę o złożenie ofert na wykonanie przeglądów 5-letnich 10 budynków w Gliwicach, zgodnie z nw. zakresem:


1. Przegląd 5 letni wg. art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.(z późniejszymi zmianami) Poddanie 10 budynków okresowej kontroli obiektu. Sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego, zgodnie z treścią zapytania. Wynikiem przeglądu obiektów będzie być podpisany przez osobę posiadającą właściwe świadectwa kwalifikacyjne, protokół z wykonanych przeglądów - 1 kpl.
OSOBA KONTAKTOWA W SPRAWACH TECHNICZNYCH I OGLĘDZIN - PAN ANDRZEJ BYTOMSKI, TEL. 508-032-834.

2. Przegląd 5-letni instalacji elektrycznej i piorunochronnej 10 budynków, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgodnie z treścią zapytania. Wynikiem przeglądu obiektów będzie podpisany przez osobę posiadającą właściwe świadectwa kwalifikacyjne protokół z wykonania pomiarów, wraz z mapą sytuacyjną uziomów, a także orzeczeniem o zdatności instalacji do eksploatacji, wraz z ewentualnymi uwagami - 1kpl.
OSOBA KONTAKTOWA W SPRAWACH TECHNICZNYCH I OGLĘDZIN - PAN PAWEŁ KARWACKI TEL. 508-032-694.ZESTAWIENIE BUDYNKÓW KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEGLĄDOM ORAZ DODATKOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU.
MOŻNA SKŁADAĆ OFERTY NA WYBRANE PRZEGLĄDY.
SKŁADAJĄC OFERTĘ PROSZĘ DODAĆ KOPIE POSIADANYCH UPRAWNIEŃ, NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA PRZEGLĄDÓW, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.

Z poważaniem
Konrad Kostecki
tel. 510-223-218
kkostecki@ferrostal.com.pl


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Przegląd 5 letni wg. art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.(z późniejszymi zmianami) Poddanie 10 budynków okresowej kontroli obiektu. Sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego, zgodnie z treścią zapytania. Wynikiem przeglądu obiektów będzie być podpisany przez osobę posiadającą właściwe świadectwa kwalifikacyjne, protokół z wykonanych przeglądów. 1 komplet - Czytaj
2. Przegląd 5-letni instalacji elektrycznej i piorunochronnej 10 budynków, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, zgodnie z treścią zapytania. Wynikiem przeglądu obiektów będzie podpisany przez osobę posiadającą właściwe świadectwa kwalifikacyjne protokół z wykonania pomiarów, wraz z mapą sytuacyjną uziomów, a także orzeczeniem o zdatności instalacji do eksploatacji, wraz z ewentualnymi uwagami. 1 komplet - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 80%
  2. Termin realizacji - 10%
  3. Termin płatności - 10%

Dodatkowe warunki formalne:

Firma zastrzega sobie prawo:
1. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
2. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
3. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
4. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
5. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

Preferowane warunki płatności 45 dni

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "PRZEGLĄD 5-LETNI 10 BUDYNKÓW W GLIWICACH, ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM BUDOWLANYM"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...