Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-10-11

Cognor SA oddział Ferrostal Łabędy Kraków

Ujastek 1

31-752 Kraków

NIP: 1181234296

www.ferrostal.com.pl

Osoba kontaktowa:

Jerzy Ludwin

tel: 12-680-24-16

e-mail: jludwin@ferrostal.com.pl

Cognor SA oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR P/W18/10/0020

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

  Zapraszam do złożenia oferty cenowej na Platformie zakupowej Logintrade na dostawę:1. Trzpień rozprężny mechaniczny dla rolek o średnicy 45 H7 (jak na rysunku) oraz 52 M7 (średnica zew. 90mm, szerokość 50mm) - szt 1W ofercie należy podać informację dotyczącą:

- terminu realizacji

- warunków dostawy

- warunków płatności;

oraz inne niezbędne informacje mające wpływ na jej realizacją.

Dodatkowych informacji udziela Pan Arkadiusz Biga, tel. 512-738-985 lub 12-680-24-49 w godz od 7:00 do 15:00   lub na maila abiga@ferrostal.com.pl


Pozdrawiam

Specjalista ds. Zaopatrzenia

Jerzy Ludwin


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Trzpień rozprężny mechaniczny dla rolek o średnicy 45 H7 (jak na rysunku) oraz 52 M7 (średnica zew. 90mm, szerokość 50mm) 1 szt. - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:

Dostawa towaru do zakładu: koszt po stronie dostawcy.

Preferowany termin płatności : 30 dni.

Firma zastrzega sobie prawo:

1. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,

2. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,

3. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,

4. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,

5. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Trzpień rozprężny mechaniczny dla rolek o średnicy 45 H7 (jak na rysunku) oraz 52 M7 (średnica zew. 90mm, szerokość 50mm)"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...