Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-10-11

Cognor S.A. oddział PTS w Krakowie

Mrozowa 6

31-752 Kraków

NIP: 1181234296

www.pts.auto.pl

Osoba kontaktowa:

Jakub Oramus

tel: 123903206

e-mail: jakub.oramus@pts.auto.pl

Cognor S.A. oddział PTS w Krakowie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR PTS/W18/10/0002

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:


    Szanowni Państwo,

Proszę o przedstawienie oferty cenowej  na:

- płyn do chłodnic samochodowych, gotowy do użycia roztwór w beczkach o pojemności około 200 litrów.

Płyn musi być mieszalny z wszystkimi płynami na bazie glikolu monoetylenowego (etylenowego).


Płyn do chłodnic samochodowych byłby odbierany sukcesywnie w ciągu 2018 i 2019 r. w zależności od potrzeb, w nie mniejszej ilości niż 2 beczki przy jednorazowym zamówieniu.

Roczne zapotrzebowanie wynosi około 4000 litrów (podano na podstawie zużycia zeszłorocznego, PTS nie gwarantuje utrzymania tych ilości w 2018/2019 r.).


Oferta powinna zawierać:

- cenę netto z dostawą do PTS w Krakowie,
- okres gwarancji,
- podanie dokładnej nazwy (w ramach producenta) i załączenie karty charakterystyki produktu do oferty,
- termin (czas) dostawy do PTS od zgłoszenia telefonicznego,
- warunki płatności: preferowany przelew 30 dni.


Cena netto musi uwzględniać transport do siedziby PTS w Krakowie.

 
   Osoba kontaktowa (poniedziałek - piątek, godz. 7:00-15:00) - Jakub Oramus 735-911-273.

 

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Płyn do chłodnic samochodowych 4000 litr - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Termin płatności: 30 dni
  2. Miejsce dostawy: siedziba
  3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:


Firma zastrzega sobie prawo:
I. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
II. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
III. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
IV. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
V. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

Oferty na zapytania w formie aukcji ofertowych przyjmujemy tylko za pośrednictwem platformy zakupowej.
Proszę o złożenie swojej oferty w ten sposób.
Rozpatrujemy wyłącznie oferty złożone przez platformę zakupową grupy Cognor.

Rozwiązywanie problemów z logowaniem i rejestracją firmy pod nr tel. +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; +48 71 787 37 57; e-mail: helpdesk@logintrade.net