Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-10-11

Cognor SA oddział OM Szopienice w Katowicach

Ks. Mjra. K.Woźniaka 24

40-389 Katowice

NIP: 118-12-34-296

Osoba kontaktowa:

Dominika Kocoń

tel: 32 606 89 17

e-mail: dkocon@oms.com.pl

Cognor SA oddział OM Szopienice w Katowicach

ZAPYTANIE OFERTOWE NR O/W18/10/0002

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,
zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: BLACHA MIEDZIANA M1E 4,0 x 1000 x 2000 mm - 2 arkusze


Oferta powinna zawierać również informację dotyczącą:
- warunków dostawy
- warunków płatności;


Osoba do kontaktu: 
Adrian Skrybuś
Kierownik Działu Utrzymania Ruchu
tel.: +48 32 606 89 27
Mobile.: +48 799 014 728
faks.: +48 32 606 89 03
mailto: askrybus@oms.com.pl

Z poważaniem

-----
Dominika Kocoń

Odlewnia Metali Szopienice Sp. z o.o.
ul. Ks. mjra K. Woźniaka 24
40-389 Katowice

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Blacha miedziana 4mm 2 szt. - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:

Firma zastrzega sobie prawo:

I. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
II. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
III. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
IV. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
V. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.
The Company reserves the right:
I not inform providers about the course of shares bid,
II. cancellation of shares bid without giving any reasons,
III. changes in conditions and the size of the share offer,
IV. changing the time of the negotiation, handling of tenders without giving any reasons,
V. contract made in connection with the offer of just under a separate contract.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "BLACHA MIEDZIANA M1E 4,0 x 1000 x 2000 mm - 2 arkusze"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...