Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-10-11

Odlewnia Metali Szopienice Sp. z o.o.

Ks. Mjra. K.Woźniaka 24

40-389 Katowice

NIP: 9542394141

Osoba kontaktowa:

Dominika Kocoń

tel: 32 606 89 17

e-mail: dkocon@oms.com.pl

Odlewnia Metali Szopienice Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR O/W18/10/0004

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

 Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: PŁASKOWNIK Cu 160x25x2200Termin dostawy: PILNE

Realizacja zamówienia możliwa tylko z dokumentami:
-specyfikacją produktu
-dołączonym atestem
-kartącharakterystyki
-warunkami gwarancji
- warunkami przechowywania/eksploatacji

Oferta powinna zawierać również informację dotyczącą:
- warunków dostawy
- warunków płatności;

Osoba do kontaktu: Adrian Skrybuś 0048 32 606 89 27, 799 014 728

Z poważaniem

-----
Dominika Kocoń

Odlewnia Metali Szopienice Sp. z o.o.
ul. Ks. mjra K. Woźniaka 24
40-389 Katowice


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. PŁASKOWNIK Cu 160x25x2200 2 szt. - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

Firma zastrzega sobie prawo:

I. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
II. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
III. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
IV. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
V. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.
The Company reserves the right:
I not inform providers about the course of shares bid,
II. cancellation of shares bid without giving any reasons,
III. changes in conditions and the size of the share offer,
IV. changing the time of the negotiation, handling of tenders without giving any reasons,
V. contract made in connection with the offer of just under a separate contract

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "PŁASKOWNIK Cu 160x25x2200 "

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...