Enquiry creation date: 2018-11-07

Cognor SA oddział Ferrostal Łabędy Kraków

Ujastek 1

31-752 Kraków

NIP: 1181234296

www.ferrostal.com.pl

Contact person:

Konrad Stochel

tel: 12 680-24-20

e-mail: kstochel@ferrostal.com.pl

Cognor SA oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie

Enquiry No. P/W18/11/0009

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Click on the Submit an offer logging in button found at the end of the tab below and continue following the instructions.

Enquiry title

Enquiry contents:

Prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie płyty betonowej w nawie E-Ju o powierzchni 675m2 (25m x 27m).


Zakres prac:

1. Korytowanie: 30 cm

3. Ewentualne skucie fundamentów

4. Wyrównanie podłoża: kruszywo gr. 5 cm

4. Wykonanie siatki zbrojenia (materiał - pręty zbrojeniowe - po stronie zamawiającego)

5. Betonowanie: beton drogowy B-30, gr. 25 cm

6. Utylizacja ziemi i gruzu ok. 108 m3


Warunki:

- Wymagana wizja lokalna

- Materiały: po stronie wykonawcy (za wyjątkiem prętów zbrojenia)

- Transport: po stronie wykonawcy

- Termin realizacji: 30 dni

- Termin płatności: 30 dni

- Prace zakończone protokołem zdawczo - odbiorczym


Dodatkowe informacje:

Edward Stefańczyk

tel.: (12) 680-24-41

kom.: 660-425-526

e-mail: estefanczyk@ferrostal.com.pl

 
Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie płyty betonowej w nawie E-Ju o powierzchni 675m2 675 m2 - Szkic posadzki betonowej.jpg
Read
2. Utylizacja ziemi i gruzu (ok. 108 m3) 108 m3 - Read

Additional formal conditions:

Firma zastrzega sobie prawo:

 

1.       nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,

2.       unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,

3.       zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,

4.       zmiany czasu  prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,

5.       zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu. 

Questions to the inquiry "Wykonanie płyty betonowej 675 m2 w nawie E-Ju"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Companies for which the purchase is to be madeWarning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...