Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-11-07

Cognor SA oddział Ferrostal Łabędy Kraków

Ujastek 1

31-752 Kraków

NIP: 1181234296

www.ferrostal.com.pl

Osoba kontaktowa:

Konrad Stochel

tel: 12 680-24-20

e-mail: kstochel@ferrostal.com.pl

Cognor SA oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR P/W18/11/0009

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie płyty betonowej w nawie E-Ju o powierzchni 675m2 (25m x 27m).


Zakres prac:

1. Korytowanie: 30 cm

3. Ewentualne skucie fundamentów

4. Wyrównanie podłoża: kruszywo gr. 5 cm

4. Wykonanie siatki zbrojenia (materiał - pręty zbrojeniowe - po stronie zamawiającego)

5. Betonowanie: beton drogowy B-30, gr. 25 cm

6. Utylizacja ziemi i gruzu ok. 108 m3


Warunki:

- Wymagana wizja lokalna

- Materiały: po stronie wykonawcy (za wyjątkiem prętów zbrojenia)

- Transport: po stronie wykonawcy

- Termin realizacji: 30 dni

- Termin płatności: 30 dni

- Prace zakończone protokołem zdawczo - odbiorczym


Dodatkowe informacje:

Edward Stefańczyk

tel.: (12) 680-24-41

kom.: 660-425-526

e-mail: estefanczyk@ferrostal.com.pl

 
Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie płyty betonowej w nawie E-Ju o powierzchni 675m2 675 m2 - Szkic posadzki betonowej.jpg
Czytaj
2. Utylizacja ziemi i gruzu (ok. 108 m3) 108 m3 - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

Firma zastrzega sobie prawo:

 

1.       nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,

2.       unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,

3.       zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,

4.       zmiany czasu  prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,

5.       zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu. 

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wykonanie płyty betonowej 675 m2 w nawie E-Ju"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...