Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-11-08

Cognor SA oddział Ferrostal Łabędy Kraków

Ujastek 1

31-752 Kraków

NIP: 1181234296

www.ferrostal.com.pl

Osoba kontaktowa:

Jerzy Ludwin

tel: 12-680-24-16

e-mail: jludwin@ferrostal.com.pl

Cognor SA oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie

ZAPYTANIE OFERTOWE NR P/W18/11/0011

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,


Zapraszam do złożenie oferty cenowej na platformie zakupowej Logintrade na dostawę:


1. STYCZNIK ID 1 CEWKA 230Y 50HZ - szt 8

2. STYCZNIK ID 2 CEWKA 230Y 50HZ - szt 12
Oferta powinna zawierać również informację dotyczącą:

- terminu realizacji

- warunków dostawy

- warunków płatności

oraz inne niezbędne
informacje mające wpływ na jej realizacją

Osoba kontaktowa w sprawach technicznych – pan Paweł Gliński tel. 606-958-005, 12-680-24-55

lub na maila: pglinski@ferrostal.com.plBaza ceny DAP Kraków Ujastek 1


Z poważaniem

Specjalista ds. zaopatrzenia

Jerzy Ludwin

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. STYCZNIK ID 1 CEWKA 230Y 50HZ 8 szt. - Czytaj
2. STYCZNIK ID 2 CEWKA 230Y 50HZ 12 szt. - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 100%

Dodatkowe warunki formalne:

Firma zastrzega sobie prawo:
1. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
2. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
3. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
4. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
5. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

Preferowane warunki płatności 30 dni.

Dostawa DAP Kraków - PO STRONIE SPRZEDAJĄCEGO

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "36740 - STYCZNIK ID"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...