Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-11-08

COGNOR S.A. oddział Ferrostal Łabędy Gliwice

NIP: 1181234296

Osoba kontaktowa:

Konrad Kostecki

tel: 510 223 218

e-mail: kkostecki@ferrostal.com.pl

Cognor SA oddział Ferrostal Łabędy w Gliwicach

ZAPYTANIE OFERTOWE NR F/W18/11/0021

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowo-terminowej na wykonanie, dostawę oraz uruchomienie w Gliwicach następującej NOWEJ SUWNICY:


1. Wykonanie, dostawa i uruchomienie suwnicy Q=32Mg, L=30,027m, h=16m - 1 kpl.
Suwnica musi być dostosowana do pracy z elektromagnesem o średnicy 2m, Q=10Mg, zasilanie 220V oraz z możliwością zamiennego podłączenia chwytaka (3/4) zasilanego elektro-hydraulicznie. (Załączono specyfikację techniczną suwnicy jako załącznik)

2. Dostawa elektromagnesu o średnicy 2m, Q=10Mg, zasilanie 220V (Załączono specyfikację techniczną jako załącznik).
Do oferty proszę dołączyć specyfikację techniczną oraz podać oznaczenie oferowanego urządzenia - 1 szt.

3. Dostawa chwytaka (3/4) zasilanego elektro-hydraulicznie. Do oferty proszę dołączyć specyfikację techniczną oraz
podać oznaczenie oferowanego urządzenia - 1 szt.

Dostawa i montaż suwnicy w oczekiwanym terminie 43-44 tydzień 2019r.
I-szy termin ofertowania został wyznaczony do dnia 20.11.2018 (wszystkie firmy, które będą zainteresowane złożeniem oferty lub uzyskaniem dodatkowych informacji, proszone są o bezpośredni kontakt telefoniczny pod nr 510-223-218).Z poważaniem
Konrad Kostecki
Tel. 510 223 218


Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Wykonanie, dostawa i uruchomienie suwnicy Q=32Mg, L=30,027m, h=16m. Suwnica musi być dostosowana do pracy z elektromagnesem o średnicy 2m, Q=10Mg, zasilanie 220V oraz z możliwością zamiennego podłączenia chwytaka (3/4) zasilanego elektro-hydraulicznie. (Załączono specyfikację techniczną suwnicy jako załącznik). 1 komplet - Czytaj
2. Dostawa elektromagnesu o średnicy 2m, Q=10Mg, zasilanie 220V (Załączono specyfikację techniczną jako załącznik). Do oferty proszę dołączyć specyfikację techniczną oraz podać oznaczenie oferowanego urządzenia. 1 szt. - Czytaj
3. Dostawa chwytaka (3/4) zasilanego elektro-hydraulicznie. Do oferty proszę dołączyć specyfikację techniczną oraz podać oznaczenie oferowanego urządzenia. 1 szt. - Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 60%
  2. Termin realizacji - 20%
  3. Gwarancja - 20%

Dodatkowe warunki formalne:

Firma zastrzega sobie prawo:
1. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
2. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
3. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
4. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
5. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

Preferowane warunki płatności 45 dni.

Dostawa DAP Gliwice / koszty transportu po stronie sprzedającego/.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "36641 / ZAKUP NOWEJ SUWNICY POMOSTOWEJ DWUDŹWIGAROWEJ Q=32T "

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.