Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-11-09

Cognor Spółka Akcyjna Oddział HSJ w Stalowej Woli

Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 1181234296

Osoba kontaktowa:

Arleta Czyż

tel:

e-mail: aczyz@hsjsa.pl

Cognor SA oddział HSJ w Stalowej Woli

ZAPYTANIE OFERTOWE NR H/W18/11/0034

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Proszę o przygotowanie oferty na zaprojektowanie, wykonanie fabryczne, dostawa i montaż suwnicy obrotowej Q=10t w nawie D370


Suwnica dwudźwigarowa trawersowa z obrotową wciągarką. Trawers dwu krążkowa 8-mio metrowa 5-cio hakowa rozpiętość haków na trawersie 7,5m , 5,5m i środkowy hak ( haki zamontowane wahliwie ) . Suwnica wyposażona w podesty obsługowe, elektroniczne dwustronne urządzenie antykolizyjne oraz tensometryczny ogranicznik udźwigu.


Parametry techniczne suwnicy:

udźwig Q = 10 t

rozpiętość L = 25,99 m

wysokość podnoszenia Hp=11 m

GNP A8 wg PN

prędkości robocze:

Vp= 18 m/min sterowanie poprzez falownik

Vjw= 37 m/min sterowanie poprzez falownik

Vjs=79 m/min sterowanie poprzez falownik

Vobr.traw.=0÷3 obr/min sterowanie poprzez falownik

Kąt obrotu 360° z punktem stałym (od zderzaka do zderzaka)

sterowanie z kabiny stacjonarnej usytuowanej od strony zasilania, klimatyzowanej plus sterowanie radiowe Firmy HETRONIC z dwoma pilotami w komplecie (Zamawiający przekaże na etapie projektowania listę wykorzystanych częstotliwości)


napięcie zasilania 400V
oświetlenie pola pracy pod suwnicą 4 szt. lamp wstrząsoodpornych
stopień ochrony IP55
mechanizm jazdy suwnicy wyposażony w rolki boczne
suwnica przystosowana do pracy na szynie S75
praca suwnicy w hali
sygnalizacja dźwiękowa uruchamiana przez Operatora
temperatura pracy 0 ÷ +40°C
Ilość: szt.1

Ciężary po stronie zamawiającego
Dźwigi po stronie wykonawcy
Termin realizacji do uzgodnienia


Z poważaniem / Best regards

Arleta Czyż
Kierownik Sekcji Inwestycji /Investment Department Manager

Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli
ul. E. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola

mobile: +48 510 218 633
e-mail: aczyz@hsjsa.pl
web: www.hsjsa.pl

KRS 0000211496 - Sąd Rejonowy w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 1181234296, REGON 012859760, Kapitał Zakładowy 120 794 667.00 zł

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Cognor Holding SA oraz we wszystkich jednostkach z nią powiązanych jest Cognor Holding SA KRS 0000071799, NIP 5840304383, REGON 190028940

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych:http://cognor.eu/rodo/
Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać informacje poufne. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem tej wiadomości prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną. Proszę również o usunięcie wiadomości, nie kopiowanie oraz nie przekazywanie jej osobom nieupoważnionym. Dziękuję.Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Suwnica pomostowa o udźwigu 10 Mg i rozpiętości 25,99 m, przeznaczonej do zabudowy na hali nawy N-L (D370) 1 szt. - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

Firma zastrzega sobie prawo:

I. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
II. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
III. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
IV. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
V. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.
The Company reserves the right:
I not inform providers about the course of shares bid,
II. cancellation of shares bid without giving any reasons,
III. changes in conditions and the size of the share offer,
IV. changing the time of the negotiation, handling of tenders without giving any reasons,
VI. contract made in connection with the offer of just under a separate contract.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zaprojektowanie, wykonanie fabryczne, dostawa i montaż suwnicy obrotowej Q=10t w nawie D370"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...