Enquiry creation date: 2018-11-09

Cognor Spółka Akcyjna Oddział HSJ w Stalowej Woli

Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 1181234296

Contact person:

Arleta Czyż

tel:

e-mail: aczyz@hsjsa.pl

Cognor SA oddział HSJ w Stalowej Woli

Enquiry No. H/W18/11/0034

Enquiry title

Enquiry contents:

Proszę o przygotowanie oferty na zaprojektowanie, wykonanie fabryczne, dostawa i montaż suwnicy obrotowej Q=10t w nawie D370


Suwnica dwudźwigarowa trawersowa z obrotową wciągarką. Trawers dwu krążkowa 8-mio metrowa 5-cio hakowa rozpiętość haków na trawersie 7,5m , 5,5m i środkowy hak ( haki zamontowane wahliwie ) . Suwnica wyposażona w podesty obsługowe, elektroniczne dwustronne urządzenie antykolizyjne oraz tensometryczny ogranicznik udźwigu.


Parametry techniczne suwnicy:

udźwig Q = 10 t

rozpiętość L = 25,99 m

wysokość podnoszenia Hp=11 m

GNP A8 wg PN

prędkości robocze:

Vp= 18 m/min sterowanie poprzez falownik

Vjw= 37 m/min sterowanie poprzez falownik

Vjs=79 m/min sterowanie poprzez falownik

Vobr.traw.=0÷3 obr/min sterowanie poprzez falownik

Kąt obrotu 360° z punktem stałym (od zderzaka do zderzaka)

sterowanie z kabiny stacjonarnej usytuowanej od strony zasilania, klimatyzowanej plus sterowanie radiowe Firmy HETRONIC z dwoma pilotami w komplecie (Zamawiający przekaże na etapie projektowania listę wykorzystanych częstotliwości)


napięcie zasilania 400V
oświetlenie pola pracy pod suwnicą 4 szt. lamp wstrząsoodpornych
stopień ochrony IP55
mechanizm jazdy suwnicy wyposażony w rolki boczne
suwnica przystosowana do pracy na szynie S75
praca suwnicy w hali
sygnalizacja dźwiękowa uruchamiana przez Operatora
temperatura pracy 0 ÷ +40°C
Ilość: szt.1

Ciężary po stronie zamawiającego
Dźwigi po stronie wykonawcy
Termin realizacji do uzgodnienia


Z poważaniem / Best regards

Arleta Czyż
Kierownik Sekcji Inwestycji /Investment Department Manager

Cognor S.A. Oddział HSJ w Stalowej Woli
ul. E. Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola

mobile: +48 510 218 633
e-mail: aczyz@hsjsa.pl
web: www.hsjsa.pl

KRS 0000211496 - Sąd Rejonowy w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 1181234296, REGON 012859760, Kapitał Zakładowy 120 794 667.00 zł

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Cognor Holding SA oraz we wszystkich jednostkach z nią powiązanych jest Cognor Holding SA KRS 0000071799, NIP 5840304383, REGON 190028940

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych:http://cognor.eu/rodo/
Niniejsza wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla wskazanego w niej odbiorcy i może zawierać informacje poufne. Jeśli nie jesteście Państwo adresatem tej wiadomości prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie nadawcy pocztą elektroniczną. Proszę również o usunięcie wiadomości, nie kopiowanie oraz nie przekazywanie jej osobom nieupoważnionym. Dziękuję.Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Suwnica pomostowa o udźwigu 10 Mg i rozpiętości 25,99 m, przeznaczonej do zabudowy na hali nawy N-L (D370) 1 pcs - Read

Additional formal conditions:

Firma zastrzega sobie prawo:

I. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
II. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
III. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
IV. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
V. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.
The Company reserves the right:
I not inform providers about the course of shares bid,
II. cancellation of shares bid without giving any reasons,
III. changes in conditions and the size of the share offer,
IV. changing the time of the negotiation, handling of tenders without giving any reasons,
VI. contract made in connection with the offer of just under a separate contract.

Questions to the inquiry "Zaprojektowanie, wykonanie fabryczne, dostawa i montaż suwnicy obrotowej Q=10t w nawie D370"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Companies for which the purchase is to be madeWarning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...