Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-11-09

Cognor Spółka Akcyjna Oddział HSJ w Stalowej Woli

Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 1181234296

Osoba kontaktowa:

Józef Gajda

tel:

e-mail: jgajda@hsjsa.pl

Cognor SA oddział HSJ w Stalowej Woli

ZAPYTANIE OFERTOWE NR H/W18/11/0035

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę bez logowania i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Prosimy o ofertę na:

Szafy do przechowywania odczynników chemicznych wentylowane o wymiarach:

1. Szerokość ok. 150 cm

Wysokość około 180-220 cm

Tylko półki. Bez szuflad. Konieczne kuwety zabezpieczające.

2. Szerokość ok. 90 cm

Wysokość około 180-220 cm

Tylko półki. Bez szuflad. Konieczne kuwety zabezpieczające.

W szafach będą przechowywane: kwasy: solny, azotowy, siarkowy, fosforowy, fluorowodorowy

Zasady: amoniak

Inne: Chloroform

Wszystkie odczynniki w zakręconych butelkach.


Prosimy podać w ofercie cenę za szafę wraz z transportem, montażem i podpięciem do istniejącej wentylacji wyciągowej.

Możliwa wizja lokalna.

Kontakt: Józef Gajda 510223272  jgajda@hsjsa.pl

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Szafa wentylowana na odczynniki chemiczne 2 szt. - Czytaj

Dodatkowe warunki formalne:

Firma zastrzega sobie prawo:

I. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,

II. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,

III. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,

IV. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,

V. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

The Company reserves the right:

I not inform providers about the course of shares bid,

II. cancellation of shares bid without giving any reasons,

III. changes in conditions and the size of the share offer,

IV. changing the time of the negotiation, handling of tenders without giving any reasons,

V. contract made in connection with the offer of just under a separate contract.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Szafa wentylowana na odczynniki chemiczne"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do ofertyZałączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakupUwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...