Enquiry creation date: 2018-11-09

Cognor Spółka Akcyjna Oddział HSJ w Stalowej Woli

Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 1181234296

Contact person:

Józef Gajda

tel:

e-mail: jgajda@hsjsa.pl

Cognor SA oddział HSJ w Stalowej Woli

Enquiry No. H/W18/11/0035

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Prosimy o ofertę na:

Szafy do przechowywania odczynników chemicznych wentylowane o wymiarach:

1. Szerokość ok. 150 cm

Wysokość około 180-220 cm

Tylko półki. Bez szuflad. Konieczne kuwety zabezpieczające.

2. Szerokość ok. 90 cm

Wysokość około 180-220 cm

Tylko półki. Bez szuflad. Konieczne kuwety zabezpieczające.

W szafach będą przechowywane: kwasy: solny, azotowy, siarkowy, fosforowy, fluorowodorowy

Zasady: amoniak

Inne: Chloroform

Wszystkie odczynniki w zakręconych butelkach.


Prosimy podać w ofercie cenę za szafę wraz z transportem, montażem i podpięciem do istniejącej wentylacji wyciągowej.

Możliwa wizja lokalna.

Kontakt: Józef Gajda 510223272  jgajda@hsjsa.pl

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Szafa wentylowana na odczynniki chemiczne 2 pcs - Read

Additional formal conditions:

Firma zastrzega sobie prawo:

I. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,

II. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,

III. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,

IV. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,

V. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

The Company reserves the right:

I not inform providers about the course of shares bid,

II. cancellation of shares bid without giving any reasons,

III. changes in conditions and the size of the share offer,

IV. changing the time of the negotiation, handling of tenders without giving any reasons,

V. contract made in connection with the offer of just under a separate contract.

Questions to the inquiry "Szafa wentylowana na odczynniki chemiczne"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Companies for which the purchase is to be madeWarning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...