Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2018-11-09

Cognor Spółka Akcyjna Oddział HSJ w Stalowej Woli

Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 1181234296

Osoba kontaktowa:

Anna Stafijowska

tel:

e-mail: astafijowska@hsjsa.pl

Cognor SA oddział HSJ w Stalowej Woli

ZAPYTANIE OFERTOWE NR H/W18/11/0036

Tytuł zapytania

Treść zapytania:

Proszę o złożenie oferty sprzedaży ok. 72 Mg stożków (ściętych, piramidek, półkul) aluminiowych w gat. A6 na poniżej oczekiwanych warunkach:

- materiał wg normy PN-71/H-82162 (wszelkie odstępstwa wymagają uzgodnienia przed złożeniem zamówienia),

- ostateczny odbiór ilościowy i jakościowy w HSJ,

- waga stożka max. 350 g

- opakowanie big-bagi bezzwrotne wliczone w cenę materiału,

- baza ceny DDP Huta Stali Jakościowych S.A. Stalowa Wola INCOTERMS 2010,

- preferowane warunki płatności przelew min. 60 dni.

- dostawy sukcesywnie według wywołań mailowych lub telefonicznych od 48 tygodnia 2018


Z poważaniem / Best Regards
Anna Stafijowska
Specjalista ds. zakupów / Purchasing Specialist
mob..: 510-223-149
mail: astafijowska@hsjsa.pl

Cognor S.A. oddział HSJ w Stalowej Woli
ul. E.Kwiatkowskiego 1
37-450 Stalowa Wola



Firma zastrzega sobie prawo:



I. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,

II. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,

III. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,

IV. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,

V. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu. 

The Company reserves the right:



I not inform providers about the course of shares bid,

II. cancellation of shares bid without giving any reasons,

III. changes in conditions and the size of the share offer,

IV. changing the time of the negotiation, handling of tenders without giving any reasons,

V. contract made in connection with the offer of just under a separate contract.



Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Stożek Al A6 72 tona 5P4303-NN000000000000N000 Czytaj

Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):

  1. Miejsce dostawy: siedziba
  2. Koszt transportu: po stronie dostawcy

Kryteria oceny oferty

  1. Cena - 80%
  2. Termin płatności - 10%
  3. Jakość usług - 10%

Dodatkowe warunki formalne:

Firma zastrzega sobie prawo:

I.	nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
II.	unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
III.	zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
IV.	zmiany czasu  prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
V.	zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.   
The Company reserves the right: 

I  not inform providers about the course of shares bid, 
II. cancellation of shares bid without giving any reasons, 
III. changes in conditions and the size of the share offer, 
IV. changing the time of the negotiation, handling of tenders without giving any reasons, 
V. contract made in connection with the offer of just under a separate contract.

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Stożek Al A6"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia

Dodatkowe pytania do oferty



Załączniki:

Załączniki dostępne po zalogowaniu


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Firmy na rzecz których ma być dokonywany zakup



























Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.



Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...