Enquiry creation date: 2020-02-21

Cognor SA oddział OM Szopienice w Katowicach

Ks. Mjra. K.Woźniaka 24

40-389 Katowice

NIP: 118-12-34-296

Purchaser:

Dominika ...

Enquiry No. O/W20/02/0008

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Szanowni Państwo,

zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: 

KURSY z j.angielskiego

2-3 grupy o różnym zaawansowaniu po ok.10 osób każda

po 2h tygodniowo każda grupa

kurs w miejscu COGNOR S.A.

Oddział OM SZOPIENICE w Katowicach
ul. Ks. mjra K. Woźniaka 24
40-389 Katowice
Oferta powinna zawierać również informację dotyczącą:

- warunków płatności;

Z poważaniem

-----
Dominika Kocoń
kom. +48 510 22 33 85

e-mail: dkocon@oms.com.pl

COGNOR S.A.

Oddział OM SZOPIENICE w Katowicach
ul. Ks. mjra K. Woźniaka 24
40-389 Katowice

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. kurs j.angielskiego 3 pcs - Read

Formal criteria (conditions for participation in the proceeding):

  1. Place of delivery: company headquarters
  2. Transport cost: attributable to the supplier

Offer evaluation criteria

  1. Price - 100%

Additional formal conditions:

Firma zastrzega sobie prawo:

I. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
II. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
III. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
IV. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
V. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.
The Company reserves the right:
I not inform providers about the course of shares bid,
II. cancellation of shares bid without giving any reasons,
III. changes in conditions and the size of the share offer,
IV. changing the time of the negotiation, handling of tenders without giving any reasons,
V. contract made in connection with the offer of just under a separate contract.

Questions to the inquiry "KURS Z J.ANGIELSKIEGO"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Companies for which the purchase is to be madeWarning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...