Enquiry creation date: 2020-02-25

Cognor Spółka Akcyjna Oddział HSJ w Stalowej Woli

Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 1181234296

Enquiry No. H/W20/02/0096

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Zakład Stalownia HS, Huty Stali Jakościowych Oddział COGNOR S.A. w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przeglądu specjalnego suwnicy wsadowej S3A wg zał. Protokołu - wzór UDT w zał.

Dane przedmiotu:
-Typ urządzenia: suwnica pomostowa dwudźwigarowa na torowa elektryczna
-Wytwórca: Huta ZGODA
-Rok produkcji/ udźwig:1955 ,  50/10 t
-Rozpiętość mostu wózka: 18,55m

Uwaga: po wykonaniu przeglądu specjalnego, Zamawiający będzie dążył do zlecenia remontu suwnicy w celu przywrócenia jej sprawności potwierdzonej " resursem " i odbiorem UDT. 

Termin wykonania do 20.03.br. z opcją skrótu wg uzgodnień z Zamawiającym.

Uwaga-przegląd suwnicy może realizować Firma posiadająca uprawnienia nadane przez UDT.
Preferowany termin płatności - 60 dni.
Informacje dodatkowe - wizja lokalna konieczna , po uzgodnieniu terminu.
Osoby do kontaktu:
Zych Ireneusz, e-mail: zych@hsjsa.pl, tel.: 510 223 283,
Sabina Dąbal, e-mail: sdabal@hsjsa.pl, tel.: 509 990 586,

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Wykonanie przeglądu specjalnego suwnicy wsadowej S3A w Zakładzie Stalownia HS 1 pcs - przeglad-utb -2-.pdf
Read

Additional formal conditions:

Firma zastrzega sobie prawo:

 

          I.      nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,

         II.      unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,

        III.      zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,

      IV.      zmiany czasu  prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,

       V.      zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.  

The Company reserves the right:

I  not inform providers about the course of shares bid,

II. cancellation of shares bid without giving any reasons,

III. changes in conditions and the size of the share offer,

IV. changing the time of the negotiation, handling of tenders without giving any reasons,

V. contract made in connection with the offer of just under a separate contract.

Questions to the inquiry "(S) Wykonanie przeglądu specjalnego suwnicy wsadowej S3A, Zakładu Stalownia HSJ."

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:


Currency: PLN

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Companies for which the purchase is to be madeWarning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...