Enquiry creation date: 2020-02-26

Cognor Spółka Akcyjna Oddział HSJ w Stalowej Woli

Kwiatkowskiego 1

37-450 Stalowa Wola

NIP: 1181234296

Purchaser:

Ewa ...

Enquiry No. H/W20/02/0097

DEAR BIDDER

In this inquiry you can submit an offer without having to log in to the procurement platform.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Enquiry title

Enquiry contents:

Proszę o zlożenie oferty na dostawę Mn metalicznego, płatki wg załącznika


 Proszę o podanie składu chemicznego na oferowany materiału


Zapłata ceny W USD

Dostawy częściowe na wywołanie telefoniczne Ewa Jakubowska


 Kierownik Sekcji  Zaopatrzenia


Oddział HSJ w  Stalowej Woli


 tel. 508032799


 ejakubowska@hsw-hsj.com.pl

Products:

Item Product name Quantity Unit Index Attachment/Link Notes
1. Mn metaliczny, płatki 12 t 143-04 Read

Additional formal conditions:

Firma zastrzega sobie prawo:

 I. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,

 II. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,

 III. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,

 IV. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,

 V. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.

Questions to the inquiry "Mn metaliczny, płatki na III 2020"

Item Question title Date of question Status
No data

Additional questions regarding the offerAttachments:

Attachments are avalible after log-in


Currency: USD

Start of receiving offers:

- - :

Deadline for submitting offers:

- - :

Deadline for sending questions:

- - :

Companies for which the purchase is to be madeWarning:

1. Our company uses The Logintrade Purchasing Platform to contact suppliers.

2. Sales offers are accepted only via purchasing platform.

3. Registering in our company suppliers base, receiving enquiries and making sales offers are free of charge.

4. If you do not have an account in the Logintrade Purchasing Platform, register in suppliers data base to get your login and password. One supplier account allows for receiving enquiries from multiple buyers.

5. To browse enquiries from a given company, you must be registered in their suppliers database.

6. The Purchasing Platform Terms of Use are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...